Anketa

Aktuality:

Školní psycholog ve škole

Gymnázium Velké Pavlovice je zapojeno v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) do projektu Vzděláváme pro život. Tento projekt je financován z prostředků strukturálních a investičních fondů Evropské unie. V rámci tohoto projektu působí na škole i personální podpora, kterou je od 1. 9. 2017 školní psycholog.
Další informace čtěte v přiloženém dokumentu.

Volba zástupce zákonných zástupců žáků do Školské rady Gymnázia Velké Pavlovice

V souladu s volebním řádem vyhlašuji na den 27. září 2017 volbu zákonných zástupců žáků do Školské rady na nové funkční období.
více informací (234.7 kB)

Studenti z celého světa ve Velkých Pavlovicích

Od neděle 17. září 2017 jsou na Ekocentru Trkmanka ubytováni zahraniční studenti vysokých škol. Pro tento týden se stali lektory  žáků našeho gymnázia, které prostřednictvím prezentací mohou seznámit se zvláštnostmi, zajímavostmi své země. Pobyt se uskutečňuje v rámci projektu Edison, na jehož realizaci finančně přispělo Město Velké Pavlovice. Komunikačním jazykem je angličtina. Přijela čtyři děvčata, Nona z Gruzie, Viktroiia z Ruska, Miruna z Rumunska a Nathalie z Německa, ale také k nám zavítali Raúl z Mexika, Ilham z Indonésie, Amir z Íránu a  Silvije z Chorvatska. Jejich týdenní pobyt by měl být motivací pro naše žáky vzdělávat se co nejvíce v cizím jazyce a poznat odlišnosti jiných národů.

Mgr. Bláhová Renata

Taneční kurz

tanečníGymnázium Velké Pavlovice a taneční mistr pan Brožík Vás zvou na TANEČNÍ KURZ,

který bude zahájen ve středu 4. října 2017 se začátkem ve 14.30 hodin v aule gymnázia. 

Cena kurzu za 11 lekcí je 600,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři školy. 

První informativní schůzka se uskuteční ve středu 4. října 2017.

Více informací na čtěte na přiloženém letáku.
Taneční kurz (221.7 kB)

Nabídka kurzů angličtiny

Gymnázium Velké Pavlovice ve spolupráci s Jazykovou školou EBA nabízí kurzy angličtiny pro všechny věkové skupiny. Kurzy od začátečníků po pokročilé budou probíhat na gymnáziu v pátek odpoledne. Bližší informace dostanete na telefonním čísle 777 736 417.

Sběr papíru

Ředitelství  Gymnázia Velké Pavlovice a Hantály. a.s.

vyhlašují soutěže tříd a jednotlivců ve

SBĚRU  PAPÍRU.

Do soutěže se mohou zapojit všechny třídní kolektivy a jednotlivci. Je nutné, aby odevzdaný papír byl tříděn na novinový, kartónový a ostatní papír, a byl  předem zvážen.

Sběr proběhne v termínech:

1. kolo:  2. - 4. října 2017

2. kolo:  8. - 10. ledna 2018

3. kolo:  19. - 21. března 2018

4. kolo:  4. - 6. června 2018

Hlavní výhrou pro nejlepšího jednotlivce bude TABLET, Power banka!!!

První dva nejlepší třídní kolektivy obdrží dárkovou poukázku.

Sběr se uskutečňuje v rámci soutěže "Třídíme s Hantáláčkem", kterou pro školní rok 2017/2018 vyhlásila firma Hantály, a.s. Velké Pavlovice.

Partneři školy

Město Velké Pavlovice
www.velke-pavlovice.cz
Masarykova univerzita
www.muni.cz
Gymnázium Senica
www.sengym.sk
FEKT VUT v Brně
www.feec.vutbr.cz
Cambridge Exam Centre
www.zkousky-park.cz
MENSA České republiky
deti.mensa.cz
(c) All rights reserved - všechna práva vyhrazena | Gymnázium Velké Pavlovice, | Statistika návštěvnosti | created by TimeTree