Anketa

Aktuality:
Ve středu 1. listopadu 2017 od 8.00 do 17.00 hodin zveme na den otevřených dveří.

VZDĚLÁVÁME PRO ŽIVOT

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz

Cílem výzvy 02_16_035 Operačního programu Výzkum, Vývoj a vzdělávání vyhlášeného MŠMT je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování. V rámci této výzvy bude podpořen osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů. Projekt pomůže škole při společném vzdělávání žáků a to s možností personálního posílení o školního psychologa a školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Náš projekt s názvem "Vzděláváme pro život" s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0004815 byla dne 25. 4. 2017 schválen pro financování v celkové částce 713 989,- Kč. Období realizace projektu je od 1. září 2017 do 31. 8. 2019.

V rámci projektu budeme realizovat následující aktivity (šablony):

III/1.3 Školní psycholog - personální podpora SŠ

III/1.6 Školní kariérový poradce - personální podpora SŠ

III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin

III/2.4 Vzdělávání ped.pracovníků SŠ zaměřených na inkluzi - DVPP v rozsahu 24 hodin

III/2.5 Vzdělávání ped.pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin

III/2.6 Vzdělávání ped.pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin

III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ

III/2.12 III/2.5 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřeného na inkluzi - DVPP v rozsahu 8 hodin

Pohár starosty putuje do Klobouk

V pátek 13. října 2017 se uskutečnil jubilejní desátý ročník turnaje o putovní pohár starosty města Velkých Pavlovic v malé kopané středních škol ve sportovní hale. Turnaje se účastnila družstva gymnázií z Klobouk, Hustopečí, Senice a domácí školy z Velkých Pavlovic. Turnaj se hrál systémem „každý s každým“ v jedné skupině a studenti předváděli divákům řadu zajímavých fotbalových momentů.  

 Zajímavá vzájemná utkání skončila tímto celkovým pořadím

  1. místo Městské gymnázium Klobouky
  2. místo Gymnázium Senica
  3. místo Gymnázium Velké Pavlovice
  4. místo Gymnázium Hustopeče

Putovní pohár vítěznému týmu předal ředitel školy PaedDr. Vlastimil Kropáč. Vítězům blahopřejeme a již dnes se těšíme nashledanou s našimi soupeři za rok ve Velkých Pavlovicích.

Kropáč Vlastimil, ředitel školy

Sběr papíru - výsledky 1. kola

  1. místo - Klára Zborovská, sekunda
  2. místo - Zuzana Bártová, tercie
  3. místo - Kristýna Jiroušková, tercie
V 1. kole jste odevzdali celkem 5 471 kg papíru.  Děkujeme!  Soutěž pokračuje. 2. kolo bude 8. - 10. ledna 2018.

Školní kolo pIšQworek 9. 10. 2017

Rok se s rokem sešel a studenti opět dostali příležitost utkat se ve školním kole pišqworek. Letos se přihlásilo šest třídních družstev, soutěž samotnou však absolvovalo pouze pět družstev. Již tradičně zkušené týmy JaFaktNevim ze septimy, Cyprísci z kvinty a Drtikřížky z kvarty. V roli nováčků Amatéři z 2. A a Botanik z tercie. Sítem soubojů na čtverečkových hracích polích prošly nejlépe ostřílené týmy, které se podělily o příčky nejvyšší a postup do oblastního kola. Nováčci, i přes velkou snahu, neuspěli a obsadili čtvrté místo Botanik a páté místo Amatéři. Vítězem se stal překvapivě tým Cyprísci. Druhé místo patří týmu JaFaktNevim a třetí místo týmu Drtikřížky.

Všem zúčastněným děkuji a postupujícím přeji co největší úspěch v oblastním kole.

Mgr. Zbyněk Hradil

Literárně historická exkurze maturantů v Praze

Mnoho let je naší školní tradicí ve 4. ročníku navštívit v rámci poznávání a historie naše hlavní město, Prahu. Letošní rok výlet proběhl ve dnech 25. - 27. září 2017. Společně se třídou oktávou jsme jeli z vlakové zastávky Zaječí, dalekou cestou až na konečnou stanici, Praha hlavní nádraží. Výletem nás provázely naše paní učitelky, a to paní učitelka Bláhová a Míchalová, které si pro nás připravily bohatý program. Ubytování jsme měli nedaleko Václavského náměstí v hostelu AZ. V prvním dni nás čekalo hned několik prohlídek. Nejprve jsme navštívili Petschkův palác, což je neblaze proslulé sídlo nacistického gestapa. Byly zde vyslíchány a mučeny tisíce českých vlastenců. Lepším zážitkem pro nás bylo seznámit se s historií Národního divadla. Závěrem pondělního dne bylo večerní představení v Divadle pod Palmovkou s názvem Don Juan. Nikdo netušil, co můžeme od téhle hry čekat, ale nakonec jsme všichni odcházeli velice nadšení.

V úterý ráno jsme se vzbudili a naše první cesta vedla za snídaní. Poté jsme měli naplánovanou schůzi v Parlamentu České Republiky. Zde na nás čekala velmi milá paní, která nás celou budovou provedla. Na konci nás čekalo posezení s paní poslankyní Miroslavou Němcovou, se kterou jsme mohli diskutovat o blížících se volbách. V odpoledním programu jsme se vydali tramvají směrem k Pražskému hradu, kde jsme absolvovali prohlídku malého okruhu. Odtud jsme se přes Malostranské náměstí a Karlův most dostali opět do hostelu a připravili se na večerní představení Činoherního klubu. Představení se nazývalo Bůh masakru, na které jsme se velice těšili, protože jsme věděli, že herecké obsazení tvoří velmi známí herci, jako například Ivana Chýlková, Vladimír Kratina, Jaromír Dulava a Miroslava Pleštilová.

Středeční den začal krásným slunečným počasím. Před hostelem jsme se rozdělali do dvou skupin. Jedna skupina s paní učitelkou Bláhovou jela metrem na Vyšehrad a druhá s paní učitelkou Míchalovou se vydala do Betlémské kaple. Místo, kde jsme se měli všichni střetnout, byla budova České televize. Zde jsme byli seznámení s místním vybavením a celkově o fungování České televize. Posledních pár hodin našeho výletu každý trávil podle své fantazie. Závěrem našeho výletu bylo vyzvednutí kufrů na hostelu a poslední kroky pražskými uličkami nás dovedly do budovy hlavního nádraží. Zpáteční cestu většina z nás využila na odpočinek. Myslíme, že letošní výlet do Prahy se náramně vydařil a všichni na něj budou ještě dlouho vzpomínat.           

Tímto bychom chtěli za všechny poděkovat paní Mgr. Míchalové za zorganizování výletu, který byl pro nás poslední na této středoškolské etapě.

Petra Foukalová, 4. A

 

Za historií do Anthroposu a planetami do Hvězdárny a planetária Brno

Ve středu 13. září se žáci primy a 1. A vypravili do Brna na vzdělávací akci. První zastávkou byl Pavilon Anthropos Moravského zemského muzea, kde se prostřednictvím výkladu fundovaného průvodce seznámili v názorné expozici s vývojem a životem člověka nejenom na našem území, ale i ve světě. Největší pozornost však poutal mamut v životní velikosti. 

Po krátké pauze, určené na vstřebání informací, zážitků a doplnění energie v podobě svačiny, se z Anthroposu přesunuli do Hvězdárny a planetária. Zde je v digitáriu čekal pořad Úžasné planety, který je seznámil s minulostí i současností Sluneční soustavy a mnohými zajímavostmi okolo planet, které se v ní pohybují.

Věřím, že získané informace žáci využijí v hodinách zeměpisu a dějepisu.

Mgr. Zbyněk Hradil 

 

Školní parlament ve školním roce 2017/2018

Prvním krokem ve fungování školního parlamentu v tomto školním roce bylo zvolení jeho předsedy a místopředsedy. Volby, které se konaly na konci září, byly do poslední chvíle velmi napínavé. Zvolený kandidát (Ondřej Bajger z 2. A) vyhrál nad Bárou Šíblovou (loňskou předsedkyní) z 3. A o jediný hlas. Tím pádem Bára nahradila předsednický post za místopředsednický. Volební účast byla slušná, celkem hlasovalo 54 % studentů.

Po zvolení předsedy již nic nebránilo v realizování první schůzky parlamentu. Tradičně v pondělí v aule školy. První schůzka byla koncipovaná jako seznamovací, kdy se zástupci primy a 1. A seznámily s fungováním našeho parlamentu. Kromě jediné třídy se dostavily zástupci všech třídy. V závěrečné části schůzky bylo hlasováno o realizování prvního tematického dne – Halloweenského. Větší část přítomných hlasovala pro jeho uskutečnění. Tento den by se měl uskutečnit v úterý 31. října.

Akce realizované ve školním roce 2017/2018

Na konci září navštívila naše gymnázium paní Věra Sosnarová. Její příběh o přežití téměř 20 let v sovětských gulazích a návratu do vlasti byl neuvěřitelně silný. Beseda se měla původně konat na konci minulého školního roku, z časových důvodů došlo k jejímu odložení. Tato beseda byla tedy částečně uspořádána loňskými zástupci parlamentu, kterým chci tímto velice poděkovat za obrovskou pomoc.

První akce spojená výhradně s novým školním rokem byly Studentské parlamentní volby. Ty proběhly v úterý 3. října. Průběh voleb byl ukázkový, žádný hlasovací lístek nebyl prohlášen za neplatný. Nízká volební účast mezi studenty koresponduje s nízkou volební účastí skutečných voleb. Mezi studenty našeho gymnázia byly nejvíce voleny následující politické strany: Česká pirátská strana, Občanská demokratická strana a SPORTOVCI.

Veletrh vzdělávání v Hodoníně 2017

Ve dnech 4. a 5. 10. 2017 se naše škola účastnila veletrhu vzdělávání v Hodoníně. První den reprezentovala naši školu studentka septimy Alexandra Damborská a student 3. A Jakub Levák, následující den pak studentka septimy Tereza Osičková a student 3. A Karel Kosík za podpory výchovného poradce PaedDr. Stanislava Kameníka. Pro informační letáčky si k nám přišla spousta studentů z různých oblastí hodonínského i břeclavského okresu. Program byl velice pestrý. Střední školy zde předváděly, co vše se mohou žáci na jejich školách naučit. Konala se zde módní přehlídka či pěvecká vystoupení. Přesto zájem o studium na gymnáziu, tudíž o řádnou přípravu na vysokou školu, je stále velký. Mezi žáky, kteří na veletrh zavítali, převažoval zájem o čtyřletý studijní obor.

Přínosem pro naše studenty byla především cenná zkušenost, jak si během dvou dnů v praxi mohou vyzkoušet svoje komunikační dovednosti, schopnost diskutovat, argumentovat a odpovídat na případné dotazy. Jsem přesvědčen, že svým vystupováním a aktivním přístupem studenti přispěli nejen k dobré reprezentaci své školy, ale i města Velkých Pavlovic.

PaedDr. Stanislav Kameník, výchovný poradce.

Fotografie2
image1

Prožili jsme neobvyklý týden

V týdnu od 18. do 22. září naše gymnázium navštívilo osm studentů z nejrůznějších částí světa – Mexiko, Indonésie, Irán, Chorvatsko, Gruzie, Rumunsko, Rusko a Německo. Během hodiny a půl nám každý z nich představil nejen sebe, ale i svou zemi, její zajímavosti a odlišný způsob života.

Ovšem hlavní nebylo poznat pouze odlišné kultury, ale především osm skvělých lidí, se kterými máme mnohem více společného, než se na první pohled mohlo zdát. Díky tomu se společné aktivity neomezovaly pouze na dopoledne ve škole.

Během jednoho týdne jsme se jim snažili co nejvíce přiblížit kulturu našeho kraje. První den jsme vyrazili skrz vinice na rozhlednu Slunečná, procházku samozřejmě doplňovala jemná degustace burčáku. Zavítali jsme i na městský úřad, kde nám pan místostarosta shrnul historii Velkých Pavlovic. V dalších dnech jsme navštívili např. zámek Lednice nebo Archeopark v Pavlově. Samozřejmě když jsme „v tom kraji vína“, tak nemohla chybět ani řízená degustace. Abychom nic nepodcenili, byly rovnou dvě – ve vinařství Sonberk a v místním vinařství Pavel & Radim Stávkovi v Němčičkách.

Závěrem mohu říct, že i přes náš původní skeptický názor, budeme na tento týden vzpomínat jako na skvělou zkušenost. Ale to první, co se nám vybaví, nebudou země, o kterých jsme se dozvěděli, ale osm nezapomenutelných lidí – Nona, Viktoriia, Miruna, Nathalie, Raúl, Ilham, Amir a Silvije.                                 

Petr Sklář, Tereza Osičková, Daniel Vojtěšek, SEPTIMA

Evropský den jazyků – 26. září

Jde o významný den, který stanovila Evropská rada na podporu kulturního povědomí a jazykové rozmanitosti všech členských zemí Evropské unie. Má nám připomenout , že všechny jazyky, kterých je v Evropě více než 200, jsou naším společným kulturním dědictvím, kterého bychom si měli vážit a které bychom si měli zachovat i v budoucnosti. Stojí za to se učit nejen rodný jazyk, ale také cizí jazyky, protože jsou pro nás bránou do světa. Díky nim se nejen lépe dorozumíme, ale můžeme také lépe poznat národy, které danými jazyky mluví, jejich historii, kulturu, tradice a navázat přátelství  s lidmi těchto národů. Znalost cizích jazyků je bezpochyby také jednou z cest, jak uchovat a posilovat mírový život v Evropě, který předešlé generace v minulosti nepoznaly.

Naše gymnázium slaví tento významný den pravidelně již řadu let: žáci navštěvují anglická divadelní představení  v brněnských divadlech, vytváří si speciální jazykové programy v hodinách vyučovaných cizích jazyků, ve kterých prezentují svoje jazykové znalosti a dovednosti, baví sebe i svoje spolužáky nebo hrají anglické hry.

V letošním školním roce jsme Evropský den jazyků oslavili projektovým týdnem v rámci mezinárodního projektu Edison, jehož cílem bylo umožnit osobní setkání všech našich žáků se zahraničními vzdělanými mladými lidmi nejen z různých evropských zemí, ale dokonce i z jiných kontinentů, na kterých návštěvníci prezentovali svoje země v anglickém, německém a ruském jazyce, ale také ve svých rodných jazycích. Někteří naši žáci trávili s návštěvníky i odpolední volný čas a mohli s nimi navštívit i některá zajímavá místa v našem regionu, což přispělo ke zlepšení jejich komunikačních schopností v cizím jazyce i k navázání nových přátelství.

Všem se tento způsob oslavy Evropského dne jazyků velmi líbil a doufáme, že se ho někdy v budoucnosti podaří pro naše žáky opět zopakovat.

Oldřich Tesař

Nahoru

Poznávací zájezd do Pobaltí a Ruska - září 2017

13. září 2017 odjela skupina studentů gymnázia na jedenáctidenní poznávací zájezd. Kam? Do pobaltských republik a především velikého Ruska – země, pro niž jsou typické nekonečné roviny a jezera, široké řeky a hluboké lesy, kaviár a vodka, Puškin či Dostojevský, Mendělejev nebo Lomonosov.  Země, která prožila časy šťastné i smutné, ať už vládu Rurikovců, carskou éru Petra Velikého a Kateřiny II. či socialistickou revoluci, po níž se o tehdejším Sovětském svazu začalo říkat, že zde zítra znamená již včera a dovedou tu podojit i kozla (jak tvrdil akademik Moskalenko).
První zastávku jsme měli v Brně, kde k nám přistoupili ještě studenti z Obchodní akademie Neveklov. Poté jsme již směřovali stále na severovýchod – čekala nás dlouhá cesta napříč Litvou a Lotyšskem až do hlavního cíle naší cesty, Petrohradu. 
Každý den jsme viděli mnoho zajímavého, navštívili jsme typické litevské město Marijampole, pověstnou Horu křížů nebo nádherné přímořské lázně Jurmala. Prošli jsme se i hlavními městy Rigou a Vilniusem, která svými křivolakými uličkami a četnými kostely připomínají Prahu. Největší dojem na nás pochopitelně udělaly Benátky severu, jak lidé často nazývají Petrohrad pro jeho kanály a mosty. Viděli jsme všechny jeho dominanty, ať už Zimní palác, proslulou Auroru nebo pestrobarevný chrám Spasitele Na Krvi, jehož cibulovité věžičky napodobují slavný chrám Vasila Blaženého v Moskvě. Kromě památek jsme si ale mohli vychutnat i noční otvírání mostů, jízdu metrem či projížďku lodí. A abychom se blíže seznámili s historií carské Rusi, navštívili jsme rovněž nedaleké letní rezidence: Kateřinský palác se záhadnou Jantarovou komnatou a Petrodvorce, kde ruští panovníci se svými rodinami trávili léto. Zavzpomínat na knížata z rodu Rurikovců jsme zase mohli v kremlu ve Pskově, jednom z nejstarších ruských měst ležícím na řece Velikaja. Během pobytu v největším státě světa jsme pochopili rozdíl mezi zdejší a západní architekturou: v Rusku je vše mnohem zdobnější a velkolepější, ostatně jako země samotná. Určitě stojí za to ji navštívit, nejen kvůli pamětihodnostem a dobrému boršči, ale i kvůli srdečnosti místních obyvatel – překvapilo nás také, jaký mají stále vynikající přehled o české kultuře a osobnostech a jak rádi si povídají o Praze. 
 
Myslím, že pro všechny z nás byl zájezd do Ruska a Pobaltí zážitkem na celý život. Upřímně řečeno, klidně bych tam jel znovu. Ať už malé přátelské země Litva a Lotyšsko či nekonečné Rusko – na všechny tyto státy budu s láskou vzpomínat. Za všechny účastníky zájezdu bych chtěl také moc poděkovat paní učitelce Lorenzové, která se s námi na zájezd vypravila a organizovala jej, za takovou možnost poznat něco nového a neznámého. Věřím, že zážitky nám všem zůstanou už napořád! 

Vojtěch Antoš, septima

Nahoru

Školní psycholog ve škole

Gymnázium Velké Pavlovice je zapojeno v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) do projektu Vzděláváme pro život. Tento projekt je financován z prostředků strukturálních a investičních fondů Evropské unie. V rámci tohoto projektu působí na škole i personální podpora, kterou je od 1. 9. 2017 školní psycholog.
Další informace čtěte v přiloženém dokumentu.

Taneční kurz

tanečníGymnázium Velké Pavlovice a taneční mistr pan Brožík Vás zvou na TANEČNÍ KURZ,

který bude zahájen ve středu 4. října 2017 se začátkem ve 14.30 hodin v aule gymnázia. 

Cena kurzu za 11 lekcí je 600,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři školy. 

První informativní schůzka se uskuteční ve středu 4. října 2017.

Více informací na čtěte na přiloženém letáku.
Taneční kurz (221.7 kB)

Nabídka kurzů angličtiny

Gymnázium Velké Pavlovice ve spolupráci s Jazykovou školou EBA nabízí kurzy angličtiny pro všechny věkové skupiny. Kurzy od začátečníků po pokročilé budou probíhat na gymnáziu v pátek odpoledne. Bližší informace dostanete na telefonním čísle 777 736 417.

Sběr papíru

Ředitelství  Gymnázia Velké Pavlovice a Hantály. a.s.

vyhlašují soutěže tříd a jednotlivců ve

SBĚRU  PAPÍRU.

Do soutěže se mohou zapojit všechny třídní kolektivy a jednotlivci. Je nutné, aby odevzdaný papír byl tříděn na novinový, kartónový a ostatní papír, a byl  předem zvážen.

Sběr proběhne v termínech:

1. kolo:  2. - 4. října 2017

2. kolo:  8. - 10. ledna 2018

3. kolo:  19. - 21. března 2018

4. kolo:  4. - 6. června 2018

Hlavní výhrou pro nejlepšího jednotlivce bude TABLET, Power banka!!!

První dva nejlepší třídní kolektivy obdrží dárkovou poukázku.

Sběr se uskutečňuje v rámci soutěže "Třídíme s Hantáláčkem", kterou pro školní rok 2017/2018 vyhlásila firma Hantály, a.s. Velké Pavlovice.

Partneři školy

Město Velké Pavlovice
www.velke-pavlovice.cz
Masarykova univerzita
www.muni.cz
Gymnázium Senica
www.sengym.sk
FEKT VUT v Brně
www.feec.vutbr.cz
Cambridge Exam Centre
www.zkousky-park.cz
MENSA České republiky
deti.mensa.cz
(c) All rights reserved - všechna práva vyhrazena | Gymnázium Velké Pavlovice, | Statistika návštěvnosti | created by TimeTree